OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
기본 정보
상품명 BOYS CAN CRY
수량 수량증가수량감소

SNS 상품홍보
SNS 상품홍보
구매방법

배송주기

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

상품 옵션
옵션 선택

(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

SIZE GUIDE

수량을 선택해주세요.

위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

상품 목록
상품명 상품수 가격
BOYS CAN CRY 수량증가 수량감소 0 (  0)
TOTAL 0 (0개)

할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.

BOYS CAN CRY

 


BOYS CAN CRY


▪️ DIRECT : AJO STUDIO
▪️ MUSIC : HANJOO KIM [BOYS CAN CRY]
▪️ MODEL : GYUJIN HWANG, HEEWON MAING, HYUCKJIN EUM, INWOO KIM, JIHWAN LEE, JUMYUNG HWANG, MUIL, SENGJOO KIM, SOMA
▪️ TAP LAB : JAHO KOO, JORDI, JUNHO LEE, KEUNJAE JANG, KYOUNGJOON WON
▪️ EDIT : AJO STUDIO, JAHO KOO
▪️ DESIGN : JISOO HONG, MYUNGHWAN YOO, SHINHYE KIM
▪️ GRAPHIC : AJO STUDIO, HEEWON MAING, HYUNJOO SON, SEOHYUN KANG
▪️ HAIR : YOUJIN LEE
▪️ MAKE UP : JEONGWON OH, SHINWOO KIM
▪️ HELPER : CHAERIM YEON, JIMIN HAN, SEHYUNG JANG
▪️ PHOTO : SES
▪️ PLACE : YEONSUNG UNIV.
▪️ SPECIAL : JIHEE BONG, KYUNGJIN UH